TEENUSED

PEREKODU

Metsatarekeses pakume perekodu kuni 18 lapsele. Selleks sõlmitakse kahepoolne leping, millega sätestatakse eestkostja ja asenduskodu vastastikused kohustused. Perekoduteenust rahastatakse riigieelarvest.

Perekodu igapäevaelus tuginetakse peremudelile, kaks peret kolme ja üks pere kahe perevanemaga.

Asenduskodu leiavad siin lapsed alates vastsündinutest kuni täisealiseks saamiseni.

Pakume teenust ka puuetega lastele. Kindlustame turvalise kasvukeskkonna kõigile lastele ja noortele.

Lapse arengut toetab tugipere külastamine, kus ta saab osaleda pere igapäevaelu tegemistes. Pere, kes soovib hakata asenduskodulapsele tugipereks, peab pöörduma lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse (eestkostja) poole.

Lapsed saavad tugiperes viibida nädalavahetustel ja koolivaheaegadel.

Pere saab olla tugipereks lapsele, kes on vähemalt kolmeaastane.

Link Asenduskoduteenuse osutamise kord

TURVAKODU

Turvakodus tagatakse kõige esmasem abi ja turvaline keskkond lapsele, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta või muul moel ohtu sattunud.

Turvakodusse võetakse lapsi alates vastsündinust kuni 18. eluaastani. Siia on oodatud lapsed ja noored, kes vajavad abi hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis võivad ohustada nende elu, tervist või arengut.

Saabudes kindlustatakse lapsele soe toit, puhas magamiskoht, vajadusel korraldatakse arstiabi. Turvakodu teeb koostööd lapse elukohajärgse omavalitsusega.

Link Turvakoduteenuse osutamise kord

LAPSEHOID

Pakume lapsehoiuteenust kõigil lastele. Lastega tegelevad töötajad on läbinud vajaliku koolituse.

Lapsehoid hõlmab toitlustamist, hooldamist, mängulisi- ja õppetegevusi.

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoidu rahastab riik läbi omavalitsuste ja Euroopa Sotsiaalfondi. Teenuse saamiseks peab lapsevanem pöörduma oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja, piirkondliku teenusepakkuja või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse poole. Teenuse eest võib tasuda ka lapsevanem, selleks tuleb pöörduda asutuse direktori poole.

Link Lapsehoiuteenuse osutamise kord

JÄRELHOOLDUS

Teenust pakutakse Metsatarekeses täisealiseks saanud statsionaarses õppes kutseõppeasutuses ja kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni.

HINNAKIRI