MISSIOON, VISIOON JA
PÕHIVÄÄRTUSED

Missioon

Siimusti Lastekeskus Metsatareke missiooniks on vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele erinevate hoolekandeteenuse osutamine võimaldades nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, pakkudes turvalist ja arenguks soodsat kasvukeskkonda, valmistades neid ette võimetekohaseks iseseisvaks eluks täiskasvanuna.

Visioon

Siimusti Lastekeskus Metsatareke on professionaalse meeskonnaga pidevalt arenev kõrge kvaliteediga lasteabikeskus.

Väärtushinnangud

• Asenduskodu on lapse kodu, kus teda koheldakse täisväärtusliku pereliikmena.
• Töötajad tegutsevad professionaalse meeskonnana, tehes koostööd, arvestades ja toetades üksteist ja kliente.
• Looduslähedane kasvukeskkond pakub lastele turvalist elu, nende elamistingimused on kaasaegsed ja mugavad.
• Asenduskodu peab silmas laste vajaduste igakülgset arendamist, tagades nende võimetekohase arengu ja kompetentsuse kasvu.
• Asenduskodu valmistab lapsi oma tegevuse kaudu ette saamaks täisväärtuslikuks Eesti Vabariigi kodanikuks.