ARENGUKAVA JA
AASTAARUANDED

Kehtiv Arengukava

Siimusti Lastekeskus Metsatareke arengukava aastateks 2016 – 2020 (Link)

Aastaplaan 2023 (Link)

Aastaplaan 2021 (Link)

Sisehindamise aruanded

Sisehindamise aruanne 2021-2023 (link)

Sisehindamise aruanne 2020 (link)

Sisehindamise aruanne 2019 (link)