TEENUSE OSUTAMISE PROTSESS

Teenuse osutamise protsessi kirjelduse aluseks on võetud Asendushoolduse standardid Euroopas, välja antud SOS Lasteküla Eesti Ühingu poolt. Protsessi saab jagada kolme etappi:

 

 

Otsustamise ja vastuvõtmise protsess

Last abistatakse ja julgustatakse otsustamise protsessis osalema.

Professionaalne otsustamise protsess tagab parima võimaliku hoolitsuse lapse eest.

Õdede ja vandade eest hoolitsetakse üldjuhul neid lahutamata.

Uude koju üleminek valmistatakse ette ja viialse läbi võimalikult tundlikult.

Asendushooldust suunavad ja juhivad juhtumiplaan ja selle tegevuskava.

 

 

Asendushoolduse protsess

Lapsel säilib kontakt oma päritoluperekonnaga.

Hooldajad on kvalifitseeritud ja neil on adekvaatsed töötingimused.

Hooldaja suhe lapsega põhineb mõistmisel ja austusel.

Last julgustatakse aktiivselt osalema tema elu mõjutavate otsuste tegemises.

Lapse eest hoolitsetakse sobivates tingimustes.

Hoolitsusel arvestatakse lapse erivajadusi.

Last valmistatakse pidevalt ette iseseisvaks eluks.

 

 

Asendushoolduselt lahkumise protsess

Protsess kavandatakse vastavalt juhtumiplaani ja selle tegevuskava alusel.

Suhtlus toimub asjakohasel ja tulemuslikul viisil.

Last/noorukit julgustatakse lahkumise protsessis osalema.

Tagatakse pidev tugi ja kontaktivõimalused.

 

 

Uute laste sisseelamise programm